• Svet exotických rastlín

Pestovanie citrusov – základné pestovateľské rady

Na tejto stránke nájdete len základné zhrnuté informácie, detailnejšie informácie si môžete prečítať na stránkach o citrusoch . Treba tento krátky text brať, len ako "rýchlokurz" a úplne minimum o pestovaní citrusov. V prvom rade je nutné si zaobstarať kvalitné citrusové rastlinky, najvhodnejšie je ich kúpa zo špecializovaných predajní, ktoré majú s týmito pomerne náročnými rastlinkami skúsenosti. Naozaj široký výber kvalitných citrusov nájdete na stránkach citrus-shop.cz, ponúkajú aj jednoduché a rýchle doručovanie na Slovensko. Ďalej ak budete chcieť citrusy pestovať a mať z nich aj radosť a úžitok treba si prečítať viac na stránkach o citrusoch

Kde citrusy zaradiť

Rod citrus patrí do čeľade Rutaceae – rutovité. Do tejto čeľade zaradujeme aj iné známe rody, ako napr. Fortunella, Poncirus, Microcitrus a Eremocitrus. (Najnovšie však tieto rody považujeme, len ako druhy rodu citrus). V súčasnosti sú bežne používané dva systémy klasifikácie citrusov (aj keď už nie úplne aktuálne):

Tieto systémy sa od seba diametrálne líšia, Tanaka udelil status druh 162 "druhom", Swingle uznával ako druh 16 "druhov".
Podľa R.W. Scora pôvodné druhy citrusov, z ktorých sa vyvinuli všetky súčasné druhy sú Citrus maxima (C. grandis) – pomelo, Citrus medica – cedrát, Citrus reticulata (mandarínka) a nedávno objavený Citrus halimii. Táto teória je dnes všeobecne akceptovaná a sčasti dokázaná mnohými biochemickými a genetickými testami.

Ad

Nároky na prostredie

Pre pestovanie citrusov je nutné mat určitú prax a získať cit, ktorý zabezpečí citrusovým rastlinám vhodné podmienky pre rast, kvitnutie a plodenie. Preto pred tým ako si nejaký citrus poriadime, je nutné preštudovať informácie o pestovaní týchto rastlín. Je dostupné množstvo literatúry, ale aj internetových stránok, venujúcich sa ich pestovaniu. Ale poďme k veci a zhrňme si niekoľko základných pravidiel, ktoré by sme mali pri pestovaní citrusov dodržať.

Zimovanie

Citrusy sú subtropické prípadne tropické rastliny a to treba mat na mysli pri ich pestovaní v bytových podmienkach. V bytových podmienkach najviac citrusy trpia počas zimného obdobia kedy je veľký nepomer v množstve svetla a teplotou. V zimnom období sa dni veľmi skracujú a pri pestovaní v teplom byte dochádza k opadu listov a rastlinka živorí. Najvhodnejšie je studené zimovanie, kedy citrus umiestnime do chladného prostredia s teplotou najviac 12°C. V tomto období polievame len veľmi málo a to len tak, aby nepreschol substrát. Takto prezimované citrusy sa nám v jarnom období odvďačia intenzívnejším rastom a lepším zdravotným stavom. Keď nemáme možnosť studeného zimovania snažíme sa rastlinku umiestniť čo najbližšie k oknu. Veľkou chybou je ak rastlina je umiestnená na parapete a sála na ňu teplý vzduch z radiátora. Snažíme sa aby sme aspoň teplotu znížili pod 20 °C. V zimnom období neprihnojujeme. Na polievanie používame odstátu vodu, lebo tvrdá voda je nevyhovujúca a dochádza k "zavápňovaniu" substrátu. Zalievame tak aby bol substrát vlhký, nie premokrený, aby nedochádzalo k zahnívaniu koreňov. V zimnom období zálievku obmedzíme.

Vhodné miesto pre citrusy

Počas vegetačného obdobia vyberieme pre citrus svetlé miesto (pozor na slnečný úpal). Ideálna teplota na pestovanie 20-30 °C. Pri vysokých teplotách zastavujú rast. Najlepšie počas vegetácie (keď nehrozia mrazy) sa samozrejme cítia vonku, ale to je pre mnohých pestovateľov nemožné zabezpečiť. Preto sa snažíme aspoň priblížiť podmienky tým, aké by rastliny mali vonku.

Substrát

Substrát použitý na pestovanie citrusov by mal byť priepustný. Odporúča sa používať slabo kyslou reakciou pH 6-6,5. Substrát si môžeme namiešať, alebo jednoduchšie je kúpiť si substrát špeciálne pre citrusové rastliny, ktorý je dnes možné jednoducho kúpiť v predajniach so záhradkárskym vybavením, resp. aj v supermarketoch (aj keď ten často nie je ideálny). Na dno nádoby dáme drenážnu vrstvu, aby korienky nestáli vo vode a nezahnívali. Rastlinu presádzame každý rok na jar, presádzame do nádoby o rád väčšej, ako v predchádzajúcej sezóne. Presádzame skoro na jar pred, začiatkom prvej rastovej periódy. Staršie rastliny, ktoré sú už v dostatočne veľkej nádobe už nepresádzame, ale vždy na jar odoberieme vrchnú vrstvu zeminy a doplníme novým substrátom.

Starostlivosťo Citrusy

Voda, výživa pre citrusy

Citrusy potrebujú dostatok vody, avšak pozor aby "nestáli" vo vode a v ťažkej pôde - to spôsobí zahnívanie koreňov.
Počas vegetačného obdobia pravidelne prihnojujeme, najlepšie hnojivom určeným pre citrusy (je ho jednoduché zohnať). Ak nepoužívame hnojivo pre citrusy dávame pozor aby sme rastline pridávali aj stopové prvky – najmä železo. Vhodné je používať aj hnojenie pomocou postrekov na list.

Rez, tvarovanie

K starostlivosti o rastliny ďalej patrí rez a ich tvarovanie. Týmto získavame požadovaný tvar a urýchlime aj rodivosť. Rez môžeme rozdeliť na výchovný a udržiavací. Rastlinu režeme v predjarnom období, ale aj počas vegetácie. Niektoré druhy ako calamondit a kumquát nevyžadujú rez, resp. rez minimálny, pretože aj bez rezu udržiavajú požadovaný tvar koruny. Toľko niekoľko základných rád o pestovaní citrusov.

Rozmnožovanie citrusov

Jednoducho sa dá povedať, že citrusy si môžeme vypestovať 3-mi základnými spôsobmi:

 • Zo semienka (semenáče)
 • Z odrezku (rezkovance)
 • Štepením (vrúbľovaním, očkovaním)

Citrus vypestovaný zo semienka môžeme použiť ako okrasnú rastlinu, avšak priviesť takúto rastlinu je beh na veľmi dlhé trate. Citrus vypestovaný zo semienka nám môže zarodiť najskôr za 6 rokov avšak to v ideálnych podmienkach a len niektoré druhy. Často sa stáva, že takto vypestovaná rastlina nezarodí nikdy. Preto sa citrusy rozmnožujú odrezkami, prípadne štepením. Rastliny vypestované z odrezkov nám skoro rodia, avšak nevýhodou je slabší koreňový systém. Ďalšou metódou rozmnožovania je štepenie (ktoré môžeme jednoducho rozdeliť na vrúbľovanie a očkovanie). Najčastejšie sa vrúbľuje tzv. do rázštepu. Pre takéto rozmnožovanie v prvom rade potrebujeme vhodný podpník. Jedná sa o vhodný druh semenáča, na ktorý naštepíme vrúbeľ z rodiacej rastliny. Druhov vhodných ako podpník je viacero. Používa sa poncirus trifoliáta, zvyšuje tepelnú odolnosť štepencov. Avšak je nutné aby takto zaštepená rastlina mala studené zimovanie! Ako podpník sú nevhodné mandarínky. Podpník si môžeme dopestovať z citrónovníka resp. z pomaranču. Štepiť môžeme keď ma podpník priemer min. 3mm. Rozmnožovať citrusy je ešte možné očkovaním. Toľko základov o rozmnožovaní citrusov.


Vrúbľovanie

Klin vrúbľa vložený do rázštepu na podpníku.

Choroby a škodcovia

Pri pestovaní citrusov sa môžeme stretnúť s problémami spôsobenými živočíšnymi škodcami, prípadne chorobami. Existuje rad chorôb (spôsobených virózami, baktériami, prípadne hubami), ktoré citrusy napádajú, avšak tie sú významné pre produkčné oblasti. U nás sa s nimi stretávame zriedka, pozor si treba dávať pri dovoze rastlín z produkčných oblastí. Príznaky sú rôzne často však pri rôznych chorobách podobné a určenie konkrétnej choroby je komplikované a v našich podmienkach asi aj zbytočné.
Dôležitejšie je pre nás rýchlo a spoľahlivo určiť hlavne živočíšnych škodcov s ktorými sa každý nás určite stretne. Rastliny je nutné pravidelne kontrolovať a už pri miernom napadnutí sa snažiť škodcu zničiť buď nejakým biologickým spôsobom (mechanické zničenie, užitočný hmyz, BIO prípravky....), prípadne použitím špeciálnych prípravkov na ničenie škodcov (insekticídy, akaricídy). Pri premnožení škodcov, je naša práca pri záchrane rastliny už značne skomplikovaná a v najhoršom prípade sa nám už rastlinku nemusí podariť zachrániť. Tu je zoznam najčastejších škodcov:

 • Roztočce (malé pavúčiky ťažko rozpoznateľné voľným okom)
 • Vošky
 • Molice (biele mušky)
 • Strapky (čierne mušky hlavne v substráte)
 • Puklice (tmavé ploché "chrobáčiky")
 • Strapky (biele "chrobáčiky")
 • ... ale aj mnoho ďalších, avšak s týmito škodcami sa môžeme stretnúť najčastejšie.

molica

Detail na napadnutie molicami

Fyziologické poruchy

Okrem chorôb a škodcov sa môžeme stretnúť s rôznymi fyziologickými poruchami. Tie sú spôsobené nedostatkom, prípadne prebytkom niektorých základných živín, prípadne základných činiteľov potrebných pre rast. Zo živín sú to základné prvky (NPK - dusík, fosfor, draslík), ale aj stopové prvky (najčastejšie nedostatok železa - chloróza). Ostatné činitele sú: svetlo, teplo, substrát (napr. pH) a samozrejme voda. Prejavy sú rôzne detaily môžete nájsť na stránkach o citrusoch


 • Svet exotických rastlín

 • Citrusár.sk

 • Všetko o citrusoch

Exotické ovocie

Tropické ovocie

Všetky informácie o pestovaní rôzneho exotického ovocia

Prečítajte si ako si vypestovať a starať sa o subtropické a tropické ovocné rastlinky. Základné popisy, botanické zaradenie a mnoho ďalších užitočných informácií.

Čítajte viac

Ostatné rastlinky

Exotická zeleninna

Ostatné exotické úžitkové rastliny a informácie o ich pestovaní

Okrem informácií o exotickom ovocí sa na stránkach citrusár.sk dočítate mnoho zaujímavých informácií o ostatných teplomilných rastlinách, ako sú zelenina, koreniny, bylinky a ďalšie.

Čítajte viac

Pridajte sa k nám:

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Ad