• Svet exotických rastlín

Klasifikácia rodu Citrus podľa Tanaku

V bývalom Československu je používaná práve Tanakova klasifikácia rodu citrus. Táto klasifikácia bola publikovaná aj v knihe pána Jiřího Šamlu Citrusy II. Doplním, že tu bola zverejnená klasifikácia z roku 1966, kde Tanaka udelil status druh 159 citrusom. Táto klasifikácia je prebratá na viacerých web stránkach venujúcich sa citrusom. Táto klasifikácia nie je však posledná a Tanaka ešte vo svojej poslednej práci (publikovanej v roku 1977 - Studia citrologica) pridal 3 citrusové druhy (C. tenuissima Hort. Ex. Tan., C. oligopulpa Hort. Ex. Tan., C. speciosa Hort. Ex. Tan. - podsekcia Osmocitrioides). Nižšie môžete nájsť teda poslednú verziu jeho klasifikácie rodu citrus obsahujúcu 162 druhov. V tabuľke je aj podrobné členenie jednotlivých druhov. V poslednom stĺpci je ďalšia informácia dosiaľ v našich končinách nepublikovaná a to umelé členenie rodu. Pod tabuľkou je vysvetlenie ako Tanaka citrusy umelo zadelil do 7 skupín. Môžeme vedieť, že už v dobe vzniku klasifikácie veľa druhov neexitovalo.

Ad

Chozaburo (Tyôzaburô) Tanaka

(1885–1976) bol japonský botanik a mikológ. Je autorom viac ako 180 botanických mien. Bol označovaný ako taxonomický "splitter" teda štiepič. Udeľoval status druh aj rastlinám s malými rozdielmi. Jeho taxonomické delenie v dnešnej dobe nie je často používané, niekedy sa používajú, len časti z jeho práce. Počas jeho pôsobenia v USA pracoval ako Swingle-ov asistent (USAD - The United States Department of Agriculture). Ich spolupráca trvala medzi rokmi 1915-1930 či už v USA, alebo v Japonsku. Tanaka položil základ svojho systému klasifikácie v roku 1954. V tejto práci sa členia formy Citrus do dvoch podrodov, ôsmich sekcií, trinástich podsekcií, ôsmich skupín, dvoch podskupín, dvoch mikroskupín a 145 druhov. Nižšie je prehľad ako sa vyvíjal počet druhov v jeho klasifikácii:

  • v roku 1954 - 145 druhov
  • v roku 1961 - 157 druhov
  • v roku 1966 - 159 druhov - u nás publikovaná klasifikácia
  • v roku 1977 (publikované) - 162 druhov

Už v dobe vzniku bola jeho práca kritizovaná za prílišné štiepenie rodu. Tanaka uznával ako samostatné druhy mnoho krížencov, vo svojej práci sa však bránil, že kríženie je legitímny spôsob vzniku nových druhov. ďalšou kritizovanou vecou v jeho práci je udeľovanie statusu druh odrodám s minimálnymi rozdielmi (napr. len vo veľkosti listov resp. plodov) - to sa týkalo hlavne členenia mandarín. Jeho taxonomické delenie v dnešnej dobe je používané minimálne a na výskum vsťahov medzi jednotlivými druhmi sú využívané moderné metódy genetickým výskumom.
Použitie Tanakovej klasifikácie u nás v minulosti (teda pred rokom 1989) bolo pravdepodobne do značnej miery ovplyvnené dostupnosťou, prípadne politicky prijateľnejším použitím výsledkov japonského vedca pre klasifikáciou Američana. Na záver okrem spomenutej klasifikácie, by som dodal, že toto moje pojednanie je určené, len pre tých ktorých okrem samotného pestovania citrusov zaujíma trochu aj ich botanika a taxonómia. U nás v našich podmienkach je základom ich pestovanie pre potešenie a nie veda, ktorá sa botanike citrusov určite dá nájsť.

Tanakova klasifikácia rodu citrus 1977

Podrod Sekcia Podsekcia Séria Podséria Seriella Druh *
Archicitrus Papeda Acutifolia _ _ _ C.macroptera Mont. A
_ _ _ C.celebica Koord. A
_ _ _ C.southwickii Wester E1
_ _ _ C.micrantha Wester A
_ _ _ C.boholensis Tan. E1
_ _ _ C.vitiensis Tan. E1
Obtusifolia _ _ _ C.hystrix DC. A
_ _ _ C.balincolong Tan. E1
_ _ _ C.westeri Tan. E1
Longipetiolata _ _ _ C.latipes (Swing.) Tan. A
_ _ _ C.kerrii Tan. B
_ _ _ C.combara Rafin. A
Limonellus Eulimonellus _ _ _ C.aurantifolia (christm.) Swing. A
_ _ _ C.latifolia Tan. A
_ _ _ C.limettioides Tan. A
_ _ _ C.webberi Wester E1
Megacarpa _ _ _ C.bergamia Risso et Poit. A
_ _ _ C.davaoensis Tan. C3
_ _ _ C.javanica Blume D1
_ _ _ C.papaya Hassk. D1
_ _ _ C.ovata Hassk. D1
_ _ _ C.obversa Hassk. D1
_ _ _ C.pseudolimonum Wester E1
_ _ _ C.macrophylla Wester A
_ _ _ C.longispina Wester B
_ _ _ C.hyalopulpa Tan. E1
_ _ _ C.pennivesiculata Tan. A
_ _ _ C.semperflorens Lush. A
Pseudopapeda _ _ _ C.montana Tan. E1
_ _ _ C.excelsa Wester E1
Citrophorum Citrioides _ _ _ C.medica L. A
_ _ _ C.limonimedica Lush. C2
_ _ _ C.odorata Wester C3
_ _ _ C.nana Tan. B
_ _ _ C.alata Tan. E1
Limonioides _ _ _ C.limon (L.) Burm.f. A
_ _ _ C.limonia Osb. A
_ _ _ C.limetta Risso A
_ _ _ C.jambhiri Lush. A
_ _ _ C.meyeri Y.Tanaka C3
_ _ _ C.longilimon Tan. C2
_ _ _ C.pseudolimon Tan. A
Decumanoides _ _ _ C.aurata Risso B
_ _ _ C.pyriformis Hassk. C3
_ _ _ C.balotina Poit.et Turp. C3
_ _ _ C.megaloxicarpa Lush. A
_ _ _ C.karna Rafin. A
_ _ _ C.lumia Risso et Poit. D1
_ _ _ C.mellarosa Risso D1
_ _ _ C.peretta Risso D1
_ _ _ C.rissoi Risso D1
_ _ _ C.assamensis Dutta et Bhatt. B
_ _ _ C.duttae Tan. E1
_ _ _ C.macrolimon Tan. E1
_ _ _ C.sarbati Tan. E1
Cephalocitrus Decumana _ _ _ C.grandis(L.)Osb. A
_ _ _ C.truncata Hort.ex Tan. D2
_ _ _ C.pseudograndis Hort.ex Shirai D2
_ _ _ C.pseudogulgul Hort.ex Shirai C3
_ _ _ C.suizabon Hort.ex Y. Tanaka D2
_ _ _ C.panuban Tan. E1
Intermedia Flavicarpa _ _ C.paradisi Macf. A
_ _ C.glaberrima Hort.ex Tan. C3
_ _ C.aurantiaca Hort.ex Tan. E2
_ _ C.hiroshima Hort.ex Y.Tanaka E2
_ _ C.mitsuharu Hort.ex Y.Tanaka D2
_ _ C.omikanto Hort.ex Y.tanaka D2
_ _ C.pseudoparadisi Hort.ex Y.Tanaka C3
_ _ C.tosa-asahi Hort.ex Y.Tanaka D2
_ _ C.flavicarpa Hort.ex Tan. E1
Aureocarpa _ _ C.intermedia Hort.ex Tan. C2
_ _ C.asahikan Hort.ex Tan. E2
_ _ C.kotokan Hayata E2
_ _ C.hassaku Hort.ex Tan. C1
_ _ C.iwaikan Hort.ex Y.Tanaka C3
_ _ C.tengu Hort.ex Tan. C3
Aurantium Medioglobosa _ _ _ C.midioglobosa Hort.ex Tan. C1
_ _ _ C.natsudaidai Hayata A
_ _ _ C.obovoidea Hort.ex Takahashi C3
_ _ _ C.otachibana Hort.ex Y.Tanaka C2
_ _ _ C.ampullacea Hort.ex Tan. E2
_ _ _ C.yuge-hyokan Hort.ex Y.Tanaka D2
_ _ _ C.yamabuki Hort.ex Y.Tanaka C2
_ _ _ C.sulcata Hort.ex Takahashi C1
_ _ _ C.himekitsu Hort.ex Y.Tanaka D2
_ _ _ C.anonyma Hort.ex Y.Tanaka D2
_ _ _ C.taiwanica Tan.et Shimada B
_ _ _ C.iriomotensis Tan. E2
_ _ _ C.rugulosa Hort.ex Tan. A
_ _ _ C.miaray Wester B
_ _ _ C.papillaris Blanco C2
_ _ _ C.pseudopapillaris Tan. E1
Aurantioides Racemosa _ _ C.aurantium L. A
_ _ C.myrtifolia Rafin. A
_ _ C.rokugatsu Hort.ex Y.Tanaka E2
_ _ C.yanabaruensis Tan. E2
_ _ C.maderaspatana Hort.ex Tan. A
_ _ C.neo-aurantium Hort.ex Tan. C2
Contrata _ _ C.canaliculata Hort.ex Y.Tanaka C3
Sinensioides _ _ _ C.sinensis(L.)Osb. A
_ _ _ C.sinograndis Hort.ex Tan. C2
_ _ _ C.funadoko Hort.ex Y.Tanaka C3
_ _ _ C.tankan Hayata C1
_ _ _ C.temple Hort.ex Y.Tanaka C1
_ _ _ C.iyo Hort.ex Tan. C1
_ _ _ C.oblonga Hort.ex Y.Tanaka D2
Osmocitrioides Tenuicarpa _ _ C.tamurana Hort.ex Tan. C1
_ _ C.ujukitsu Hort.ex Tan. C2
_ _ C.luteo-turgida Tan. E2
Compacta _ _ C.aurea Hort.ex Tan. C2
Paranobilis _ _ C.shunkokan Hort.ex Tan. C2
? _ _ C. tenuissima Hort. Ex. Tan. E2
? _ _ C. oligopulpa Hort. Ex. Tan. E2
? _ _ C. speciosa Hort. Ex. Tan. E2
Metacitrus Osmocitrus Protosmocitrus _ _ _ C.ichangensis Swing. A
Euosmocitrus _ _ _ C.junos Sieb.ex Tan. A
_ _ _ C.hanaju Hort.ex Shirai E2
_ _ _ C.sudachi Hort.ex Shirai C1
_ _ _ C.inflata Hort.ex Tan. E2
_ _ _ C.yuko Hort.ex Tan. E2
_ _ _ C.takuma-sudachi Hort.ex Tan. C3
_ _ _ C.pseudo-aurantium Hort.ex Y.Tanaka D2
_ _ _ C.wilsonii Tan. C2
_ _ _ C.sphaerocarpa Hort.ex Tan. C1
Pseudoacrumen _ _ _ C.nippokoreana Tan. B
Acrumen Euacrumen _ _ _ C.nobilis Lour. A
_ _ _ C.unshu Marc. A
_ _ _ C.yatsushiro Hort.ex Tan. C1
Microacrumen Anisodora _ _ C.keraji Hort.ex Tan. C2
_ _ C.oto Hort.ex Y.Tanaka C2
_ _ C.tarogayo Hort.ex Y.Tanaka C2
_ _ C.inflata-rokugosa Hort.ex Tan. E2
Citriodora Megacarpa _ C.reticulata Blanco A
_ C.deliciosa Ten. A
_ C.genshokan Hort.ex Tan. C3
_ C.tangerina Hort.ex Tan. A
_ C.clementina Hort.ex Tan. C1
_ C.benikoji Hort.ex Tan. C3
_ C.succosa Hort.ex Tan. C2
_ C.platymamma Hort.ex Tan. C3
_ C.paratangerina Hort.ex Tan. C1
_ C.crenatifolia Lush. C2
_ C.suhuiensis Hort.ex Tan. C1
_ C.tardiferax Hort.ex Tan. E1
_ C.suavissima Hort.ex Tan. E1
Microcarpa Angustifolia C.tachibana(Mak.)Tan. A
C.erythrosa Hort.ex Tan. C2
C.kinokuni Hort.ex Tan. C1
C.ponki Hort.ex Tan. C2
C.oleocarpa Hort.ex Tan. C1
C.sunki Hort.ex Tan. A
C.reshni Hort.ex Tan. A
C.tardiva Hort.ex Shirai C2
C.pseudo-sunki Hort.ex Tan. E1
C.indica Tan. A
Latifolia C.depressa Hayata C2
C.leiocarpa Hort.ex Tan. C2
C.tumida Hort.ex Tan. C2
C.lycopersicaeformis Hort.ex Tan. B
C.amblycarpa Ochse. B
C.hainanensis Tan. E1
Pseudofortunella _ _ _ _ C.madurensis Lour. A

* Vysvetlenie umelého Tanakovho členenia (označenie v poslednom stĺpci)
A - druhy uynané Swingle & Hodgson (41 druhov)
B - botanicky určené druhy(10 druhov)
C1, C2, C3 - kultivované (šľachtené) druhy (15+23+17 druhov)
D1 - vymreté druhy celosvetovo (8 druhov)
D2 - vymreté druhy známe v Japonsku (11 druhov)
E1 - exotické neudržateľné druhy (21 druhov)
E2 - bezvýznamné druhy pestované v Japonsku a na Okinawe (16 druhov)

Exotické ovocie

Tropické ovocie

Všetky informácie o pestovaní rôzneho exotického ovocia

Prečítajte si ako si vypestovať a starať sa o subtropické a tropické ovocné rastlinky. Základné popisy, botanické zaradenie a mnoho ďalších užitočných informácií.

Čítajte viac

Ostatné rastlinky

Exotická zeleninna

Ostatné exotické úžitkové rastliny a informácie o ich pestovaní

Okrem informácií o exotickom ovocí sa na stránkach citrusár.sk dočítate mnoho zaujímavých informácií o ostatných teplomilných rastlinách, ako sú zelenina, koreniny, bylinky a ďalšie.

Čítajte viac

Pridajte sa k nám:

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Ad