• Svet exotických rastlín

Zaradenie Citrusov

Na začiatok musíme povedať, že hociaká botanická klasifikácia citrusov je veĺmi obtiažna a naráža na viacero problémov. Všetky citrusy sa jednoducho krížia. Nové hybridy sú pribežne šľachtené pre dosiahnutie požadovaných vlastností, ako je bezsemennosť, ľahké šúpanie, šťavnatosť, chuť atď. Nové krížence vznikajú samozrejme aj spontánnym opelením. Rozdiely medzi druhmi, odrodami a aj odlišné podmienky pri pestovaní môžu byť veľmi malé a zaradenie je potom veľmi ťažké. V súčasnej dobe je preto pre identifikáciu a zaradenie citrusov používané najmodernejšie metódy molekulárneho inžinierstva. Pred zavedením molekulárnej analýzy, Citrusy boli klasifikované na základe morfológie prípadne biochemických analýz. V minulosti sa o zaradenie a zatieriedenie rodu citrus pokúsilo viacero botanikov. Na obrázku nižšie je pekný obrázok s klasifikáciou citrusov Francúzskeho botanika Georges-a Gallesio z roku 1811.

Tableau_Synoptique_du_genre_citrus.JPG

Kresba klasifikácie citrusov francúzskeho botanika Georges-a Gallesio z roku 1811 (publikovaná v jeho hlavnom diele Traité DU Citrus (vydaného v roku roku 1811)

Ad

Rod Citrus a jeho blízky príbuzný sú reprezentanti 28 rodov v skupine Citreae podčeľade Aurantioideae v čeľadi Rutaceae – Rutovité (Swingle and Reece 1967). Podrobné členenie podčeľade Aurantioideae nájdete tu. Pod označením citrus berieme do úvahy aj členov príbuzných rodov (v súčasnej dobe už znovu zaradených do rodu citrus, v minulosti to boli samostatné rody – takže to číslo 28 už je nižšie) a to fortunella, eremocitrus, microcitrus, poncirus a clymenia. V súčastnosti sú bežne používané dva systémy klasifikácie citrusov:

Na základe týchto dvoch klasifikačných systémov vzniklo viacero kompromisných štúdií. Nižšie môžete nájsť najznámejšie dve kompromisné klasifikácie vzniknuté porovnaním Swingloveja Tanakovej práce. Tieto kompromisné klasifikácie boli tiež v minulosti niekedy používané a citované.

  

V bývalom Česko-Slovensku je používaná Tanakova klasifikácia, takže v každej pôvodnej českej, alebo slovenskej literatúre sa stretnete s touto klasifikáciou. Naproti tomu vo väčšine západnej (hlavne anglosaskej) literatúre je používaná klasifikácia podľa Swingle-a. Obaja autory sa zhodovali v členení podčeľade Aurantioideae, avšak ich prístup k deleniu rodu citrus bol absolútne odlišný. Swinglov systém rozoznáva 16 druhov rodu Citrus, naproti tomu Tanakov systém rozoznáva až 162 druhov rodu citrus. (V práci vydanej 1977, u nás bola publikovaná práca z roku 1966, kde je 159 druhov).

Súčasné poznatky v zaradení citrusov

Scora (1975) a Barrett - Rhodes (1976) predpokladajú, že existujú len 3 „pravé“ citrusové druhy v podruhu eucitrus (podľa Swingle) a to: cedrát (C. medica L.), mandarina (C. reticulata Blanco), a pommelo (C. maximaL. Osbeck). Ostatné kultivované druhy rodu citrus sú len kríženci odvodený z týchto pravých druhov, druhmi podrodu papeda (Swingle), alebo blízkych rodov. Táto teória sa zdá byť pravá a v súčasnej dobe je podporená výskumom molekulárnych markerov (Federici et al. 1998; Nicolosi et al. 2000).

Klasifikacia citrusov

Vzťahy medzi jednotlivými citrusovými druhmi - schéma kde sa predpokladajú 3 pravé citrusové druhy + papeda (C. micrantha)


Zaradenie Citrusov podla Scora (1975) a Barrett - Rhodes (1976)

Ako prvý teóriu o 3 pôvodných citrusových druhoch publikoval biológ Scora (1975) a o rok neskôr Barrett a Rhodes. Až o mnoho rokov neskôr bola táto teória potvrdená aj genetickým výskumom. Toto zatriedenie citrusov je v súčasnej dobe všeobecne uznávané a akceptované. Výskum ktorý túto teóriu potvrdil bol spracovaný okrem iných aj (Federici a kol., 1998; Nicolosi a kol., 2000; Barkley a kol., 2006; Uzun a kol., 2009a). Používa ho aj botanik D.J. Mabberley (od roku 1995 predseda medzinárodnej asociácie pre taxonómiu rastlín), ktorý ho taktiež používa vo svojej práci. V nasledujúcom schéme sú zobrazené "pravé" citrusové druhy (pôvodné) a hybridy z nich vzniknuté. Z týchto 3 druhov a nejakej pôvodnej papedy (tu sa zdroje celkom nezhodujú Later, Scora (1988) považujú C. halimi za túto pôvodnú papedu a pridali ju k trom pôvodným citrusovým druhom) neskôr krížením a hybridáciou vznikli všetky pestované druhy citrusových rastlín.

 • Citrus medica - Cedrát
  • Citrus × limon, (cedrát × bigarádia) citrón a podobné hybridy ako Palestínska sladká limeta a Citrus volkameriana (Volkamer)
  • Citrus × jambhiri, (cedrát × mandarina) rough lemon a podobné hybridy ako Rangpur, lemandariny a typy ako 'Otaheite'.
  • Citrus × aurantiifolia, (cedrát × citrón × Ichang papeda) limeta (Mexická limeta)
  • Citrus × bergamia, (cedrát × bigarádia) bergamot
 • Citrus maxima - pomelo
  • Citrus × aurantium (pomelo × mandarina) - bigarádia (horký pomaranč). Bgarádia má znaky viac pochádzajúce z pomela ako z mandarinky.
  • Citrus × sinensis (pomelo × mandarina) - Pomaranč (sladký). Pomaranč má znaky viac pochádzajúce z mandariny ako z pomela. Táto skupina obsahuje všetky hybridy pomaranča, mandarín a grepov ako tangory, tangelá a ich spätné krížence ako Page a Nova
  • Citrus × paradisi (pomelo × pomaranč) grapefruit
 • Citrus reticulata Blanco - mandarinka.

  Táto skupina zahrňuje satsumy, clementínky a tangeriny.


  • Svet exotických rastlín

  • Citrusár.sk

  • Všetko o citrusoch

  Exotické ovocie

  Tropické ovocie

  Všetky informácie o pestovaní rôzneho exotického ovocia

  Prečítajte si ako si vypestovať a starať sa o subtropické a tropické ovocné rastlinky. Základné popisy, botanické zaradenie a mnoho ďalších užitočných informácií.

  Čítajte viac

  Ostatné rastlinky

  Exotická zeleninna

  Ostatné exotické úžitkové rastliny a informácie o ich pestovaní

  Okrem informácií o exotickom ovocí sa na stránkach citrusár.sk dočítate mnoho zaujímavých informácií o ostatných teplomilných rastlinách, ako sú zelenina, koreniny, bylinky a ďalšie.

  Čítajte viac

  Pridajte sa k nám:

  Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

  Ad