• Svet exotických rastlín

Zaujímavé vlastnosti citrusov

V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať základy biológie citrusov a niektoré biologické zvláštnosti tejto skupiny rastlín. Na začiatok krátky slovník pojmov pre lepšie pochopenie.

Stručný slovník pojmov

 • Apomixia (lat.) je rozmnožovanie bez pohlavného aktu. Apomixiou sa rozmnožujú niektoré rastliny. Väčšinou ide o doplnkový, núdzový spôsob rozmnožovania. Za apomixiu býva považované akékoľvek rozmnožovanie bez pohlavného aktu.
 • Monoebryónia – vyvinutie iba jedného (obvykle zygotického) zárodku (embrya) v semene.
 • Zygoticky – vzniknuté sexuálne, splynutím dvoch pohlavných buniek (obsahuje gény oboch rodičov)
 • Nucelová (nucelárna) embryónia - pri ktorej vznikajú zárodky - embryá (následne semená resp. plody) priamo z buniek nucelu bez génov samčej rastliny
 • Polyembryónia ( mnohozárodkovosť) - pri ktorej sa v semene vyvinie viacero zárodkov - embryí rastlín (zväčša nucelárnych
 • Juvenilné obdobie v tejto dobe rastlinný jedinec nie je schopný vytvoriť ďalšiu generáciu t.j. generatívne sa rozmnožovať. U semenáčov citrusov trvá pomerne dlho 5-10 rokov, ale často aj dlhšie ako 15 rokov.

Tak toľko niekoľko základných pojmov. V nasledujúcej časti si priblížime niektoré zaujímavé vlastnosti citrusov.

Monoebryónia

Monoembryónia je obvyklá vlastnosť živých organizmov. Semeno obsahuje jeden zárodok – embryo ktoré vzniká sexuálnou cestou (Zygoticky) a obsahuje gény oboch rodičov.
Iba monoembrionické (a teda zygotické) semená produkujú 3 dôležité druhy citrusov.

 • 'Clementína' mandarína
 • Pomelo, Citrus maxima
 • 'Temple' tangelo

Tieto sú často používané na šľachtenie.

Ad

Nucelová (nucelárna) embryónia

Nucelová embryónia je forma rozmnožovania semenami, ktorá sa vyskytuje u mnohých odrodách citrusov. Počas vývoja semien rastlín s touto vlastnosťou, nucelárne tkanivo obklopujúce váčok embrya môže vytvoriť ďalšie embryá (polyembryónia), ktoré sú geneticky identické s materskou rastlinou. Tieto nucelárne semenáče sú v podstate klony rodiča. Nucelárne semenáče sú bezvirózne a tak sa môžu použiť na ozdravovanie druhov. Nucelárne semenáče preberajú všetky vlastnosti rodičovskej rastliny, takže sú to ušľachtilé rastliny (s plnohodnotnými plodmi), avšak musia prekonať tzv. juvenilné obdobie (to trvá 5-10 rokov, aj viac), aby začali rodiť.
Nucelárna embryónia je v citrusárskom priemysle veľmi dôležitá. Väčšina komerčne pestovaných odrôd podpníkov sú nucelárne semenáče, ktoré nezdedili žiadne vlastnosti po samčej rastline. Toto umožňuje produkciu jednotných podpníkov, ktoré zabezpečia stabilné výsledky v citrusárskom priemysle. Na druhej strane to spôsobuje problémy pri krížení. Skrížiť dve rastliny, ktoré produkujú hlavne nucelárne embryá môže byť veľmi ťažké. Napríklad sladký pomaranč (89-97% polyebryonické) nemožno úspešne krížiť. Prakticky všetky variety sladkých pomarančov vznikli ako spontánne mutácie. Vyskytuje sa rozdielny stupeň nucelárnej embryónie. Niektoré kultivary produkujú, len nucelárne embryá, niektoré produkujú väčšinu nucelárnych embryí. Napr. citrónovník Volkamer tvorí zhruba 50% nucelárnych embryí a zbytok zygotických.

Polyembryónia

Alebo takisto mnohozárodočnosť znamená, že v jednom semene sa vyvinie viacero zárodkov. Úroveň polyembryónie sa líši od odrody k odrode, napr. citrus limon 25-43% je polyembryonických.

Morfológia citrusov

Morfologia Risso

Kresba Morfológie citrusov v diele Histoire Naturelle des Oranges (A. Risso 1818 - Anatomie)

Listy citrusov

List sa skladá z čepele a zo stopky. Na čepeli nájdeme žilnatinu (cievne zväzky). Stopka spája čepeľ listu so stonkou. U viacerých citrusoch sa stretávame so stopkou, ktorá je krídlatá. Hrany stopky sú výrazne sploštené, môžu mať rôzny tvar a veľkosť (napr. srdcový, plochý atď.). U Citrusu ichangensis sú krídla stopky také výrazné, že môže vzniknúť dojem, že list je zložený. Miesto kde sa oddeľuje stopka od čepele býva odčlánkované tzn., že sa pred opadom pokryje vrstvou korkového pletiva. Napr. Citrus medica túto vrstvu nevytvára a tak list odpadáva aj so stopkou. Čepeľ listov citrusov je jednoduchá (jedine poncirus trifoliata a niektorý jeho kríženci majú list zložený). Tvar listových čepelí sa môže značne líšiť aj na jednej rastline, hlavne veľkosťou, ale aj tvarom. Veľkosť listu je značne závislá od množstva svetla ktoré rastline doprajeme (čím menej svetla tým sa citrus snaží vytvárať väčšie listy). Na niektorých krížencoch môžeme nájsť rôzne tvary listov aj na jedinej rastline.

Citrusový list

Morfológiu listu citrusu môžeme vidieť na fotorafii vyššie.

 • Čepeľ listu
 • Stopka s krídelkom

Plod citrusov (hesperídium)

Plodom citrusov je zvláštny typ bobule nazývaný hesperídium.
Plod tvorí:


 • Perikarp (vonkajšie oplodie, kôra) skladá sa z dvoch vrstiev:

 •   a) Exokarp (flavedo, vonkajšia vrstva kôry) je pretkaná olejovými žliazkami, které obsahujú aromatický olej.
    b) Mezokarp (albedo, vnútorná vrstva kôry) je pevné biele pletivo tesne spojené s exokarpom.
 • Endokarp (vnútorné oplodie, dužina) je tvorená segmentmi potiahnutými blanou v ktorých sú váčky so šťavou. Obsahuje cukry, pektin, vlákninu, vitamín C a semená.
Morfológia citrusového plody

Morfológiu plodu citrusu môžeme vidieť na fotografii vyššie.

Kvet citrusov

Kvet je rozmnožovacím orgánom rastlín. Kvety citrusov sú sladko voňajúce, biele, u niektorých druhoch po okrajoch ružovkasté prípadne môžu byť krémové. Majú cca. 5 okvetných lístkov. Veľkosť kvetov závisí od druhu a pohybuje sa v rozmedzí od menej ako 1cm až po 5cm. Citrusy vo všeobecnosti kvitnú na jednoročnom dreve a objavujú sa v podpaží listov buď jednotlivo, alebo v zhlukoch. Kvitnutie začína väčšinou po vyrašení listov.

Morfológia citrusového kvet

Morfológiu kvetu citrusu môžeme vidieť na fotografii vyššie.

 • kvetná stopka (kvetnou stopkou je kvet spojený so stonku)
 • kvetné lôžko (nesie všetky časti kvetu)
 • kvetné obaly (rozlíšené na kalich a korunu) – korunu tvoria okvetné lístky
 • tyčinky (Sú samčie rozmnožovacie útvary a skladujú sa z:nitky a peľnice. V peľnici sa nachádzajú peľové komôrky, v ktorých sa vytvárajú peľové zrná)
 • piestik (Vzniká u krytosemenných rastlín a je to samičí rozmnožovací orgán. Skladá sa z
    a) blizny - vrchná časť piestika, je vlhká, na blizne sa zachytávajú peľové zrná,
    b) čnelky - stredná časť piestika a
    c) semenníka - spodná časť piestika, v ktorej sa nachádzajú vajíčka

 • Svet exotických rastlín

 • Citrusár.sk

 • Všetko o citrusoch

Exotické ovocie

Tropické ovocie

Všetky informácie o pestovaní rôzneho exotického ovocia

Prečítajte si ako si vypestovať a starať sa o subtropické a tropické ovocné rastlinky. Základné popisy, botanické zaradenie a mnoho ďalších užitočných informácií.

Čítajte viac

Ostatné rastlinky

Exotická zeleninna

Ostatné exotické úžitkové rastliny a informácie o ich pestovaní

Okrem informácií o exotickom ovocí sa na stránkach citrusár.sk dočítate mnoho zaujímavých informácií o ostatných teplomilných rastlinách, ako sú zelenina, koreniny, bylinky a ďalšie.

Čítajte viac

Pridajte sa k nám:

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Ad