• Svet exotických rastlín

Očkovanie citrusov

Patrí k ďalšiemu spôsobu štepenia citrusov. Použitie v prípadoch keď je priemer podpníka väčší. Jedná sa o úspornú metódy štepenia, použijeme, len jedno (prípadne niekoľko) očko z rodiacej rastliny a to prenesieme na podpník. Existuje vaicero spôsobov očkovania, ja tu popíšem podrobnejšie jeden a to očkovanie za kôru so zárezom tvaru T (prípadne obrátené T), existujú aj ďalšie variácie tohto spôsobu, ale princím je rovnaký, mení sa len tvar zárezu. Tvar zárezu na kôre môže byť H, +, I. Pri očkovaní podobne ako pri ostatných spôsoboch štepenia, musí byť podpník vo vegetácii, tzn že musí prúdiť miazga pod kôrou. Očko by zase malo byť spiace, teda vo vegetačnom kľude (neraší).

Ad

Očkovanie za kôru so zárezom tvaru T

Očko odoberáme zo zdravej rodiacej rastliny. Používame vyzreté vetvičky kruhového prierezu, pri štepení do rázštepu musí byť priemer vrúbľa rovnaký, ako priemer podpníka. Na štepenie použijeme vrúbeľ s 2-3 očkami. Lístky na vrúbli odstránime, prípadne skrátime na 1/3. Rastlina z ktorej vrúble odoberáme, by ešte nemala byť vo vegetácii tzn. vrúble odoberáme ešte počas vegetačného kľudu. Teda očká ešte „spia“ – nerašia.

Príprava podpníka

Ako bolo spomenuté vyššie podpník musí rašiť, teda musí byť aktívny. Príprava spočíva v tom, že vo výške kde chceme aby začínala budúca koruna narežeme kôru do tvaru T (prípadne iný tvar ktorý si zvolíme, podľa toho ako bolo spomenuté vyššie), ale tvar „T“ je najpoužívanejší. Kôru stromčeku odchýlime, aby sme pod ňu mohli vložiť pripravené očko.

Očkovanie – podpník príprava

Na podpníku anrežeme kôru do tvaru „T“


Očkovanie – podpník príprava

Podpník pripravený na očkovanie

Príprava očka

Pripravíme si očkovací materiál (vyzreté rodivé drevo, očko by nemalo rašiť). Postupujeme tak, že jedným ťahom si odrežeme očko s tým, že zarežeme až jemne do dreva (treba rezať jedným ťahom, nie kývavým pohybom). Na očku necháme aj stopku z lista. Listovú čepeľ odstránime (samotný list okrem stopky).

Príprava očka

Príprava očka

Samotné očkovanie citrusu

Do vzniknutej „kapsičky“ na podpníku vložíme očko (so stopkou), treba dávať pozor, aby sme ho náhodou neotočili naopak ako rástlo pôvodne.


Očkovanie citrusu

Samotné očkovanie citrusu

Starostlivosť o miesto štepenia po vložení očka

Očko v podpníku pevne zatiahneme štepárskou páskou, prípadne zatrieme štepárskym voskom, aby sa k spoju nedostal vzduch. Potom zakryjeme fóliou a porosíme tak, aby očko bolo vo vysokej vzdušnej vlhkosti dokedy nevyraší.

Očkovanie citrusov

Očko pripevníme štepárskou páskou

Očkovanie citrusov

Miesto očkovania zakryjeme igelitovým vreckom a porosíme

Kedy sa očko ujme?

Za 2-3 týždne by po jemnom dotyku mala stopka odpadnúť, štítok očka nesmie sčernať, ak je zelené indikuje nám to že očko sa nám ujalo.
Ak očko začne rašiť odstránime pásku a podpník zrežeme nad miestom očkovania a ďalej pokračujeme v pestovaní (zo začiatku dávame pozor pri zalievaní, pretože listová plocha je minimálna takže citrus nepotrebuje až tak veľa vody).

Ostatné spôsoby očkovania

Okrem očkovania za kôru so zárezom v tvare „T“, „I“, „H“. „+“ existujú aj ďalšie spôsoby očkovania. Tieto spôsoby teda okrem Forketoveho očkovania sa pri citrusoch nepoužívajú príliš často. Nižšie môžete nájsť, len zoznam ostatných spôsobov očkovania. Ako bolo spomenuté Forketovo očkovanie je spôsob ktorý sa používa často aj pri citrusoch (v angličine sa označuje ako chipp budding). Takže aj u nás sa niekedy môžeme stretnúť s označením čipovanie.

  • Forketovo očkovanie
  • Doštičkové očkovanie
  • Šošovkové očkovanie do vnútrného rázštepu
  • Očkovanie s dvoma štítkami a protijazýčkom
  • Prstencové (manžetové) očkovanie
  • ... a mnoho ďalších spôsobov očkovania
Forketovo očkovanie

Ďalší spôsob očkovania používaný pri citrusoch je Forketovo očkovanie

Exotické ovocie

Tropické ovocie

Všetky informácie o pestovaní rôzneho exotického ovocia

Prečítajte si ako si vypestovať a starať sa o subtropické a tropické ovocné rastlinky. Základné popisy, botanické zaradenie a mnoho ďalších užitočných informácií.

Čítajte viac

Ostatné rastlinky

Exotická zeleninna

Ostatné exotické úžitkové rastliny a informácie o ich pestovaní

Okrem informácií o exotickom ovocí sa na stránkach citrusár.sk dočítate mnoho zaujímavých informácií o ostatných teplomilných rastlinách, ako sú zelenina, koreniny, bylinky a ďalšie.

Čítajte viac

Pridajte sa k nám:

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Ad