• Svet exotických rastlín

Vrúbľovanie citrusov

Patrí k najčastejšiemu spôsobu rozmnožovania citrusov, je to rovnako ako pestovanie z odrezkov vegetatívny spôsob rozmnožovania rastlín. Získame ním rastliny skoro rodiace s vyvinutým koreňovým systémom. Pri štepení na podpník prenášame časť rodiacej rastliny, ktorá potom pokračuje v raste. Existuje niekoľko spôsobov štepenia, ale v našich podmienkach sa najčastejšie používa vrúbľovanie do rázštepu, prípadne očkovanie. Štepenie je tiež pomerne jednoduché a netreba sa ho báť, stačí si zabezpečiť základné náradie a s trochou zručnosti a vedomostí ho zvládne každý. Na štepenie používame dezinfikované náradie, aby sme do rany na rastlinách nezaniesli infekcie a spóry húb.
Pred štepením si zabezpečíme základné náčinie, s ktorým budeme pracovať. Potrebujeme štepársky nôž, prípadne iný ostrý nôž, štepársku pásku, prípadne lyko, štepársky vosk. Všetko náčinie ako bolo spomenuté musí byť vydezinfikované (napr. liehom, teplom...), aby sme do rán nezaniesli nákazu. Samozrejme nezabúdame, že aj naše ruky musia byť čisté.

Vrúbľovanie - náradie

Pred samotným vrúbľovaním si pripravíme a vyčistíme potrebné náčinie

Získanie vrúbľov

Vrúbeľ získame zo zdravej rodiacej rastliny. Používame vyzreté vetvičky kruhového prierezu, pri štepení do rázštepu musí byť priemer vrúbľa rovnaký, ako priemer podpníka. Na štepenie použijeme vrúbeľ s 2-3 očkami. Lístky na vrúbli odstránime, prípadne skrátime na 1/3. Rastlina z ktorej vrúble odoberáme, by ešte nemala byť vo vegetácii tzn. vrúble odoberáme ešte počas vegetačného kľudu. Teda očká ešte „spia“ – nerašia.

Vrúbľovanie – získanie vrúbľu

Vrúbeľ odrežeme, prípadne odstrihneme z rodiacej rastliny

Ad

Príprava citrusového podpníka

Podpník je obvykle semenáčik, ktorý slúži ako podnož pre navrúbľovanie časti rodiacej rastliny. Ako si vypestovať podpník si môžete prečítať v časti – pestovanie semenáčov. Keď už teda máme podpník, ktorý chceme zaštepiť, môžeme sa pustiť do jeho prípravy. Priemer podpníka, by mal byť v mieste štepenia min. 2mm avšak to nie je príliš šťastné a takýto tenký podpník, sa odporúča štepiť len skúsenejším pestovateľom. Lepšie je podpník s priemerom okolo 5mm, okrem toho, že nám potom naštepená rastlina rýchlejšie rastie a plodov sa dočkáme skôr, práca s takouto rastlinou je oveľa jednoduchšia. Najčastejšie sa používajú aspoň 2 ročné semenáče. Rastlina ktorú použijeme ako podpník, by mala rašiť tzn. mala by „prúdiť miazga“, kvôli rýchlemu a kvalitnému zrasteniu s vrúbľom. Viac informácií o podpníkoch si môžete prečítať na stránke o semenáčoch. Na koniec ešte podotknem, že ako podpník sa nie bezvýhradne používajú semenáče, ale dajú sa použiť aj kvalitne zakorenené rastliny z odrezkov. Často sa takéto podpníky používajú pri citrusoch predávaných v supermarketoch.
Samotná príprava podpníka na vrúbľovanie je v tom, že podpník zrežeme kolmo vo výške, kde chceme aby začala nová koruna. Podpník zbavíme všetkých listov okrem najvrchnejšieho. Teraz je podpník pripravený na samotné vrúbľovanie.

Vrúbľovanie – podpník príprava

Podpník pripravený na vrúbľovanie (zbavený listov a zrezaný vo výške budúcej koruny)

Samotné vrúbľovanie citrusov – do rázštepu

Ako bolo spomenuté vyššie postupujeme tak, že vo výške kde chceme vrúbľovať kmienok kolmo zrežeme. Na kmienku necháme len najvrchnejší list, ostatné odstránime. Ten nám napomáha pre zrastanie vrúbľa s podpníkom. Kmienok rozrežeme v strede (rozštiepime) do hĺbky 2-3x priemeru. Vrúbeľ pripravíme tak, že ho zrežeme do klina rovnakej dĺžky, ako je hĺbka rozštiepenia podpníka. Dbáme na to, aby rezné rany boli hladké (bez záderov) a rovné (žiadne vlny), musíme pracovať s ostrím nožom, pre menšie priemery sa osvedčilo použitie klasickej žiletky.
Klinok vrúbľa vložíme do rázštepu na podpníku. Dávame pozor, aby sa dotýkalo kambium (rastlinné pletivo pod kôrou) podpníka a vrúbľa! Ak je priemer vrúbľa menší ako priemer podpníka, kambium sa musí dotýkať aspoň na jednej strane, tzn že vrúbeľ umiestnime tak aby kôra „lícovala“ z jednej strany, nikdy nie na stred! Vrúbeľ zaistíme proti tomu, aby sa mohol pohnúť. Omotáme štepárskou páskou, alebo lykom a potrieme štepárskym voskom tak, aby sa do miesta vrúbľovania nedostala voda ani nečistoty a aby sa vrúbeľ nemohol pohnúť. Potom takýto vrúbľovanec zakryjeme napr. odrezanou plastovou fľašou, alebo plastovým vreckom, prípadne vložíme do množiarne. Tam udržujeme zvýšenú vzdušnú vlhkosť. Podpník s vrúbľom by mal zrásť za 3-4 týždne. Prípadný obrast na podpníku hneď odlamujeme, aby neodoberal silu vrúbľu. Po tom ako vrúbeľ zrastie s podpníkom začneme ho privykať prostrediu – častejšie vetráme. Po ďalších 2-3 mesiacoch keď nám vyrašia nové výhony z vrúbľa odstránime pásku.

Vrúbľovanie citrusov

Pripravený podpník a vrúbeľ na vrúbľovanie do rázštepu.

Vrúbľovanie citrusov

Klin vrúbľa vložený do rázštepu na podpníku.

Vrúbľovanie citrusov

Vrúbeľ pevne a tesne omotáme štepárskou páskou.

Vrúbľovanie citrusov

Zaštepenú rastlinu prikryjeme plastovou fľašou, prípadne inak zabezpečíme zvýšenú vzdušnú vlhkosť.


Ostatné spôsoby štepenia citrusov

Okrem vrúbľovania do rázštepu existuje veľa ďalších spôsobov ako citrusy zaštepiť. Podstatou každej metódy, je aby sa krylo kambium podpníka s vrúbľom a tým bola zabezpečená výživa vrúbľa. Nižšie môžete nájsť ďalšie spôsoby ako citrusy zaštepiť:

  • Vrúbľovanie za kôru
  • Vrúbľovanie na klin
  • Spojkovanie (kopulácia)
  • Jazýčkové spojkovanie (Anglická kopulácia)
  • Vrúbľovanie na koziu nôžku (triangulácia)
  • ... ale aj ďalšie metódy štepenia viac o ktorých sa dá dočítať v odbornej literatúre

Okrem tvaru miesta kde podpník a vrúbeľ spojíme, ostatné body prípravy a samotného vrúbľovania sú rovnaké ako bolo popísané v predchádzajúcej časti o vrúbľovaní do rázštepu. Niektoré metódy môžeme použiť hlavne, ak priemer vrúbľa je výrazne menší ako priemer podpníka. Týmito metódami, teda okrem očkovania ako podľa obrázkov môžete vidieť, je vrúbľovanie za kôru a vrúbľovanie na koziu nožku. Na koniec ešte pripomeniem, že všetky rezné plochy musia byť hladké, bez záderov a pracovať musíme s vydezinfikovaným náradím.

Spojkovanie (kopulácia)
Kopulacia

Vrúbeľ aj podpník zrežeme šikmým rezom (režeme proti očku). Plocha rezu musí byť rovnaká aj na podpníku aj na vrúbli.

Jazýčkové spojkovanie (Anglická kopulácia)
Anglická kopulacia

Podobne ako predchádzajúci spôsob s tým rozdielom, že na podpníku aj vrúbli spravíme zárez (jazýček), ktorý nám zabezpečí pevnejší spoj.

Vrúbľovanie na klin
Vrubľovanie na klin

Nazývané aj vrúbľovanie do opačného rázštepu, platí to isté ako pri vrúbľovaní do rázštepu.

Vrúbľovanie za kôru
Vrubľovanie za kôru

Používa sa v prípadoch keď priemer podpníka je výrazne väčší ako priemer vrúbľa. Kôru narežeme pozdĺžne, vrúbeľ šikmým rezom. Vrúbeľ vložíme za kôru a upevníme.

Vrúbľovanie na koziu nôžku (triangulácia)
Vrubľovanie na koziu nôžku

Podobne ako v predchádzajúcom prípade použitie pre výrazne väčší priemer podpníka. V podpníku vyrežeme „klin“ až do dreva. Vrúbeľ zrežeme oproti tomu taktiež do klina (režeme oproti púčiku). Vrúbeľ upevníme do klina v podpníku.

Exotické ovocie

Tropické ovocie

Všetky informácie o pestovaní rôzneho exotického ovocia

Prečítajte si ako si vypestovať a starať sa o subtropické a tropické ovocné rastlinky. Základné popisy, botanické zaradenie a mnoho ďalších užitočných informácií.

Čítajte viac

Ostatné rastlinky

Exotická zeleninna

Ostatné exotické úžitkové rastliny a informácie o ich pestovaní

Okrem informácií o exotickom ovocí sa na stránkach citrusár.sk dočítate mnoho zaujímavých informácií o ostatných teplomilných rastlinách, ako sú zelenina, koreniny, bylinky a ďalšie.

Čítajte viac

Pridajte sa k nám:

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Ad