• Svet exotických rastlín

Prostredie pre pestovanie citrusov

Prostredie, v ktorom rastlinky citrusov pestujeme je jedným z hlavných činiteľov ktoré vplývajú na to, ako sa rastlinke darí. Hlavné faktory životného prostredia sú svetlo, teplo a vlhkosť vzduchu. Všetky faktory musia byť vyvážené - v rovnováhe. Citrusy sú vo všeobecnosti rastliny subtropické a teda vo svojej domovine zväčša prežívajú teplé suchšie letá a na druhej strane studenšie a vlhšie zimy. Pre pestovanie v bytoch je najväčší problém zimné obdobie, kedy je veľmi problematické zabezpečiť citrusom vhodné podmienky. V zime rastliny v bytoch trpia suchým a teplým vzduchom a nedostatkom svetla. Najvhodnejší pre citrusy je studené zimovanie, pri ktorom tepotu držíme do 10°C, vtedy sa citrus zastaví rast a je v stave kľudu. Vtedy citrus nepotrebuje ani toľko svetla a pri zimovaní pri teplote 0-3°C dokonca takmer žiadne svetlo, aj keď toto nie je vhodné pre všetky druhy. Studené zimovanie nie bezpodmienečne nutné - teda okrem citrusov naštepených na podpníku < a href="citrusy_druhy_poncirus.html">poncirus trifiliata, ktoré studené zimovanie nutne vyžadujú. Pri teplom zimovaní, by takáto rastlina zhodila listy a hrozilo by jej uhynutie. Ak nemáme možnosť studeného zimovania, potom sa aspoň snažíme znížiť teplotu na najnižšiu možnú mieru a snažíme sa zabezpečiť maximum svetla. Je možné rastlinám prisvecovať a tým umelo predĺžiť deň. Výrazne musíme obmedziť aj polievanie a samozrejme úplne vynecháme hnojenie. Ak citrus rastie aj v zime, tak rastlina spotrebováva energiu a výhony sú slabé - vytiahnuté a listy bledé.
Najkritickejšie obdobie je od konca novembra do začiatku februára, kedy sú dni najkratšie a teda aj množstvo svetla pre rastliny je nedostačujúce pri teplom zimovaní. Hlavne počas tohto obdobia ak pestujeme citrusy v byte musíme ich umiestniť čo najbližšie k oknu, aby mali možnosť získať maximum z denného svetla. Ďalej od okna množstvo svetla výrazne klesá a aj keď nám sa zdá, že je aj ďalej od okna svetlo, pre rastlinky je to nedostačujúce.

Ad
Zimovanie citrusov

Zimovisko citrusov, teplota by nemala vystupovať nad 12°C.


Pre citrusy je prospešné letnenie počas sezóny vonku. Rastliny aspoň so začiatku sezóny by nemali byť na priamom slnku, aby nedošlo k spáleniu listov. Rovnako dávame pozor aby sme rastlinky nenechali na priamom slnku za oknom, kde môže počas letných mesiacov teplota výrazne stúpnuť aj nad 40°C, to by sa mohlo pre citrus stať osudným. Rastliny prenesené von na terasu prípadne balkón majú dostatok svetla a celkovo dobre prosperujú. Vo vnútri za oknom je aj cez letné obdobie svetlo obmedzené a už 1 m od okna dopadá na listy len 20% svetla v porovnaní s vonkajškom. Najviac treba dávať pozor, aby na oknách neboli rôzne fólie zabraňujúce prechodu UV žiarenia a pod. tu je úplne nevhodné pestovať rastliny.

Počas celého roka sa snažíme rastlinky rosiť, to platí hlavne v domoch a bytoch pri nízkej vzdušnej vlhkosti. Počas sezóny môžeme do rozprašovača pridať aj listové hnojivo.

  • Svet exotických rastlín

  • Citrusár.sk

  • Všetko o citrusoch

Exotické ovocie

Tropické ovocie

Všetky informácie o pestovaní rôzneho exotického ovocia

Prečítajte si ako si vypestovať a starať sa o subtropické a tropické ovocné rastlinky. Základné popisy, botanické zaradenie a mnoho ďalších užitočných informácií.

Čítajte viac

Ostatné rastlinky

Exotická zeleninna

Ostatné exotické úžitkové rastliny a informácie o ich pestovaní

Okrem informácií o exotickom ovocí sa na stránkach citrusár.sk dočítate mnoho zaujímavých informácií o ostatných teplomilných rastlinách, ako sú zelenina, koreniny, bylinky a ďalšie.

Čítajte viac

Pridajte sa k nám:

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Ad